Kvůli složité situaci způsobené pandemií koronaviru se tento rok festival bohužel nekonal. Doufáme v příznivější rok 2021.

19
19

1. rocnik, hl Pardubice